Termeni și condiții

Pentru folosirea în cele mai bune condiții a platformei, vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile.

Platforma își rezervă dreptul de a actualiza sau modifica acești TERMENI & CONDIȚII atunci când consideră necesar.

Platforma își rezervă dreptul de a modifica beneficiile din pachetele de servicii și abonamente, modificări care operează imediat, atunci când dețineți un pachet de servicii pe platformă. Pentru modificările care vizează beneficiile, abonații vor fi informați printr-o notificare pe email.

Orice modificări sau schimbări adăugate în platformă vor fi de asemenea supuse acestor TERMENI & CONDIȚII.

O încălcare sau nerespectare a oricărora dintre prevederile cuprinse în TERMENI & CONDIȚII va conduce la încetarea furnizării Serviciilor, alături de orice alte remedii și acțiuni legale suplimentare care pot fi întreprinse.

Terminologie:

  • medic utilizator” se înțelege medicul care prin serviciul de telemedicină oferă consultanță în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 95/2006;
  • beneficiar utilizator” se înțelege persoana fizică care apelează prin intermediul serviciului de telemedicină la consultanța unui medic înscris pe platformă;
  • prin „platformă” se înțelege atât Aplicațiile pentru dispozitive Android/IOS cât și site-ul www.eteledoc.ro care poate fi accesat cu ajutorul oricărui browser.

I. CLAUZE GENERALE. UTILIZARE PLATFORMĂ

Prezenta platformă aparține și este furnizată de către AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L, J40/1885/2021, CIF: 43676139, cu sediul în Municipiul București, B-dul Banul Manta, Nr.31, Sector 1, București.

Platforma și serviciile furnizate, prin intermediul acesteia nu pot fi folosite în scopuri ilegale sau neautorizate și nici nu este permisă încălcarea prin utilizarea platformei, a legilor aplicabile din România și nici a drepturilor unor terțe persoane. Beneficiarii utilizatori și medicii sunt răspunzători pentru modul în care folosesc platforma cât și pentru consecințele ce decurg din utilizarea acesteia, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu.

AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L, nu controlează activitățile de asistență medicală desfășurate în timpul consultațiilor prin intermediul platformei sau orice alte activități legate de acestea, astfel cum AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L nu controlează nici activitatea utilizatorilor beneficiari.

Totodată, beneficiarii utilizatori iau la cunoștință faptul că buna funcționare a platformei poate depinde și de calitatea sau viteza conexiunii la internet în momentul utilizării Platformei.

Este interzisă încărcarea ori transmiterea unor documente/poze cu caracter denigrator, ofensator, cu intenții reprobabile și/sau care nu au legătură cu scopul platformei, AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L, rezervându-și dreptul de a închide contul beneficiarilor utilizatori care utilizează astfel platforma.

Beneficiarul utilizator este singurul responsabil pentru orice materiale, informații sau documente încărcate în platformă. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru niciun conținut încărcat de beneficiarii utilizatori în platformă.

Acceptarea de către dvs. a termenilor și condițiilor are putere contractuală între Dumneavoastră, în calitate de beneficiar utilizator, și AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L.

Platforma funcționează ca un modul între medici și beneficiari utilizatori, fiind un instrument de comunicare între aceștia, furnizând informații încadrate în medicina de urgență, oferind posibilitatea accesării asistenței medicale prin intermediul tehnologiei informației și mijloacelor electronice de comunicare, prin servicii de telemedicină, astfel cum sunt ele definite prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Platforma nu are calitatea de unitate medicală în sensul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și nu oferă ea însăși Servicii de asistență medicală. De asemenea, prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, beneficiarii utilizatori sunt de acord că societatea care administrează platforma nu își asumă nicio responsabilitate legată de realizarea actul medical efect de medicul utilizator; Relaționarea între un medicul utilizator și beneficiarul utilizator este în responsabilitatea exclusivă a medicului și a beneficiarului utilizatorul.

AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L, nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către Medici și utilizatori a Termenilor și Condițiilor impuse de administratorul platformei.

AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L, nu răspunde pentru întreruperile și inconvenientele care pot surveni din cauze fortuite, precum stabilitatea conexiunii la internet, evenimente meteorologice, semnalul dispozitivelor mobile, funcționarea serverelor, etc.

Utilizarea platformei poate fi suspendată ori întreruptă pentru activități de mentenanță, caz în care, în eventualitatea suprapunerii cu consultațiile deja programate între medici și beneficiarii utilizatori, platforma se obligă să ofere suport pentru reprogramări, fără costuri suplimentare.

AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L, nu își asumă răspunderea dacă dispozitivul folosit de beneficiarul utilizator nu dispune de facilități funcționale și/sau serviciul nu poate fi prestat sau este întrerupt din aceste motive, sau dacă sesiunea este întreruptă ca urmare a unor evenimente externe precum întreruperi de curent, dezastre naturale, alte situații de forță majoră sau caz fortuit. În acest caz, în funcție de disponibilitatea beneficiarului utilizator, consultația va putea fi programată la o altă dată, fără costuri suplimentare.

AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L, nu este responsabilă de nicio daună provocată de viruși, bug-uri, acțiuni umane sau orice defecțiune a sistemului informatic, sau orice alte erori, defecțiuni sau întârzieri de comunicații în transmisiile pe dispozitive, care afectează platforma din cauze ce exclud vina AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L.

În cazul în care are loc o deconectare în cadrul unei consultații video-audio online, beneficiarul utilizator sau/și medicul sunt de acord să depună toate diligențele pentru a se reconecta cât mai repede posibil în cadrul acelei consultații.

II. CLAUZE GENERALE PRIVIND SERVICIUL DE TELEMEDICINĂ

Serviciul de telemedicină – furnizat prin mijlocirea AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L, este disponibil ca o alternativă a consultațiilor în prezența fizică a medicului, atunci când prezenta fizică nu este posibilă sau nu este agreată de beneficiarul utilizator.

Serviciile de telemedicină AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L, acționează ca un intermediar care pune la dispoziția beneficiarilor utilizatori și a medicilor platforma de comunicare – Platforma, astfel că nu este răspunzătoare pentru informațiile transmise de medici si beneficiarii utilizatori în Platformă.

Serviciile mijlocite prin intermediul platformei deținute AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L, sunt servicii de telemedicină, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 95/2006 privind reforma sănătății. Acestea cuprind:

– Teleconsultația
Teleconsultația este serviciul medical realizat în relație cu beneficiarul utilizator, care discută de la distanță cu medicul, și poate fi realizată prin orice mijloace de comunicare, în vederea stabilirii diagnosticului, tratamentului și/sau a măsurilor necesare pentru prevenirea bolilor și a complicațiilor acestora, toate în interesul promovării sănătății beneficiarului utilizator.
– Telemonitorizarea
Telemonitorizarea este un serviciu medical ce permite unui medic specialist să monitorizeze și să interpreteze de la distanță datele medicale despre beneficiarul utilizator transmise de acesta prin mijloace de comunicare electronică la distanță, necesare pentru urmărirea medicală, ajustarea conduitei terapeutice, a regimului de viață și igieno-dietetic referitoare la îngrijirea acestui beneficiar utilizator, după caz. Înregistrarea și transmiterea datelor medicale pot fi automatizate prin intermediul unor dispozitive medicale omologate care măsoară și transmit informații medicale cu privire la starea beneficiar utilizatorului sau efectuate de către beneficiar utilizator, de către medic sau alt personal medical.

În cadrul Platformei, beneficiarul utilizator va putea beneficia de serviciile oferite de medicii care sunt înscriși și disponibili în Platformă, în secțiunea „contactează medic”, medici care se obligă să ofere standarde înalte de profesionalism.

Asistența medicală furnizată de medici prin această platformă este acordată doar pe baza datelor, informațiilor și simptomelor furnizate de către beneficiarul utilizator, astfel că este responsabilitatea beneficiarului utilizator să furnizeze informații reale și complete legate de starea de sănătate, simptome, tratamente și alte informații relevante. Totodată, este responsabilitatea beneficiarului utilizator să respecte toate indicațiile stabilite de medic.

AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L, asigură confidențialitatea comunicării medic utilizator – beneficiar utilizator prin faptul că AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L, și personalul său angajat au acces limitat la informațiile stocate în Platformă legate de conținutul asistenței medicale și al actului medical furnizat (cum ar fi istoricul conversațiilor cu medicii, documentele medicale încărcate).

Doar beneficiarul utilizator și medicul utilizator (atunci când acesta este solicitat) poate avea acces la istoricul convorbirilor medic-utilizator efectuate prin intermediul Platformei.

III. CLAUZE GENERALE PENTRU CREAREA CONTULUI

Pentru a putea folosi Platforma și Serviciile oferite prin intermediul acesteia, trebuie să vă creați un cont pe platformă.

Pentru a folosi serviciile oferite prin intermediul platformei beneficiarii utilizatori trebuie să aibă peste 18 ani și trebuie sa achiziționeze un abonament. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții (în ultima formă disponibilă pe site la data accesării sau achiziționării Serviciilor) beneficiarul utilizator declară că are 18 ani împliniți. Deținerea unui cont pe platformă de către Beneficiarii utilizatori care nu au vârsta de 18 ani împlinită este interzisă.

Accesarea și/sau descărcarea Platformei/Aplicație este gratuită. Beneficiarul utilizator va putea să dețină un singur cont activ pe platformă.

De asemenea, pentru funcționarea și accesarea Platformei/Aplicație este necesară o conexiune la internet, platforma fiind disponibilă online.

Pentru a vă crea un cont pe platformă, beneficiarul utilizator va trebui să introducă datele solicitate și să stabilească o parolă. Pentru crearea contului este obligatoriu să fie introduse datele reale de identitate.

În cazul în care datele au fost introduse eronat sau acestea nu mai sunt de actualitate, beneficiarul utilizator poate efectua orice rectificare pe care o consideră necesară, accesând funcțiile platformei prevăzute pentru acest scop. Beneficiarul utilizator este de acord să își actualizeze imediat informațiile în cazul în care survin modificări cu privire la datele introduse inițial.

Beneficiarul utilizator este responsabil de păstrarea confidențialității contului și a parolei și de restricționarea accesului cu privire la cont față de terțe persoane.

Beneficiarul utilizator este de acord să furnizeze informații actuale, complete și exacte la utilizarea platformei, pentru toate operațiunile efectuate în cadrul platformei.

Pentru a intra in legătură cu medicul utilizator, beneficiarul utilizator va trebui să achite un pachet de consultații prin una dintre variantele de plată accesibile pe platformă/aplicație. După achitare, beneficiarul utilizator va primi email de confirmare a accesului la medic.

Prin achiziționarea pachetului de servicii eTELEDOC, beneficiarii utilizatori recunosc și acceptă că, odată confirmată plata, vor avea acces imediat la serviciile noastre. În consecință, comanda nu poate fi anulată sau rambursată după această confirmare. Recomandăm beneficiarilor utilizatori să se asigure de decizia de achiziție înainte de finalizarea plății.

În Platformă, profilurile publice ale medicilor înregistrați vor fi disponibile pentru beneficiarii utilizatori, acestea cuprinzând informații despre numele, specializarea medicului, experiența, formarea profesională și locul de munca al acestuia.

Profilul de beneficiar utilizator nu va fi disponibil și altor utilizatori. Medicii vor putea avea acces la documentele și informațiile beneficiar utilizatorului, doar după ce a fost solicitată o interacțiune cu aceștia.

Platforma permite beneficiarului utilizator să își creeze propria arhiva medicală, confidențială, structurată, organizată și accesibilă oricând acestuia, să utilizeze un calendar al programărilor, pentru medicație sau să introducă anumite date de sănătate în Platforma (analize de laborator, alte investigații medicale etc.). Aceste date vor fi confidențiale față de alți utilizatori.

Comunicările privitor la serviciile furnizate de Platformă precum si diverse modificări, vor fi efectuate prin intermediul mesajelor, notificărilor, etc, sau prin email sau telefon, la datele de contact furnizate de beneficiarii utilizatori sau medici în Platformă. Orice modificare ulterioară a datelor de contact va trebui actualizată în Platformă, în caz contrar comunicarea fiind considerată valabil îndeplinită la datele de contact disponibile și indicate de către beneficiarii utilizatori.

Beneficiarul utilizator nu va putea cesiona contul niciunei alte persoane, dar va putea solicita ajutorul medicului pentru orice altă persoană din anturaj.

Prin crearea contului în Platformă vă exprimați acordul cu privire la acești Termeni și Condiții prin apăsarea butonului „Am citit și sunt de acord cu Termenii și Condițiile”.

IV. CLAUZE TITULAR PLATFORMĂ – BENEFICIARI UTILIZATORI

Prezenta platformă aparține și este furnizată de către AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L, J40/1885/2021, CIF: 43676139, cu sediul în Municipiul București, B-Dul Banul Manta, Nr.31, Sector 1 București. Prin „platformă” se înțelege atât aplicația pentru dispozitive Android/IOS cât și site-ul www.eteledoc.ro ce poate fi accesat cu ajutorul oricărui browser.

AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L nu răspunde de modalitatea de prestare și desfășurare a actului medical de către medicii utilizatori

V. DESPĂGUBIREA AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L

Beneficiarul utilizator este de acord să despăgubească AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L, în cazul unor afirmații defăimătoare efectuate fără suport legal în spațiul public – televiziune, radio, mediul online, dacă nu au la bază o hotărâre definitivă si irevocabilă cu privire la o infracțiune sau la o răspunderea civilă delictuală. Suma pe care se obligă să o plătească în acest sens beneficiarul utilizator sau medicul este de 50.000 lei.

Termenul de prescripție pentru obținerea de despăgubiri privind o posibilă culpă a AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L, va fi redus, în temeiul art. 2515 alin. (4) Noul Cod Civil, la durata de un an.

VI. OBLIGAȚIILE MEDICULUI UTILIZATOR

Medicul utilizator se obligă ca pe toată perioada desfășurării activității pe platforma să aibă din punct de vedere legal dreptul de a profesa, să dețină toate autorizațiile prevăzute de legislația în vigoare în vederea prestării de servicii medicale pentru care este acreditat. În situația în care medicul utilizator din varii motive pierde acest drept si/sau autorizații este obligat să se retragă de îndată de pe platformă.

Medicul este integral răspunzător pentru furnizarea asistenței medicale în condițiile legii cât și pentru colectarea acordurilor și informațiilor necesare necesare furnizării asistenței medicale.

Medicul utilizator se obligă să nu încalce niciun drept al unei terțe părți, inclusiv drepturile de autor, mărcile, drepturile de confidențialitate și protecția datelor personale, drepturile legate de personalitate sau alte drepturi personale sau de proprietate. Totodată, în activitatea desfășurată nu se vor folosi materiale calomnioase sau ilegale, abuzive sau obscene ori software care ar putea afecta în vreun fel funcționarea platformei;

Medicul utilizator se obligă să presteze serviciile de telemedicină într-o manieră competentă, profesională și cu promptitudine, fiind răspunzător pentru consecințele informațiilor furnizate;

Medicul utilizator se obligă să respecte secretul profesional și confidențialitatea actelor medicale conform legislației în vigoare. Medicul este la rândul său direct responsabil pentru asigurarea confidențialității informațiilor primite.

Medicul utilizator se obligă să aibă o atitudine etică în relația cu beneficiar utilizatorii beneficiarii;

Medicul utilizator se obligă să asigure o conexiune stabilă la internet de pe un dispozitiv personal fiabil și să depună toate diligențele pentru continuitatea și stabilitatea convorbirii în timpul exercitării actului medical de telemedicină.

VII. OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI PLATFORMEI

AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L, se obligă să achite medicilor utilizatori remunerațiile stabilite prin contractele de prestări servicii încheiate cu fiecare in parte.

AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L, se obligă să depună toate diligențele pentru a asigura o bună funcționare a Platformei.

VIII. RĂSPUNDEREA CU PRIVIRE LA SERVICIILE PRESTATE MEDICI – BENEFICIARI UTILIZATORI

AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L nu răspunde de modalitatea de prestare și desfășurare a actului medical.

AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L, nu este răspunzătoare de niciun prejudiciu și nu garantează în niciun fel corectitudinea informațiilor medicale furnizate prin intermediul platformei. Orice responsabilitate aparține medicilor utilizatori pentru calitatea serviciilor medicale ori beneficiarilor, pentru acuratețea și corectitudinea informațiilor oferite medicilor utilizatori.

IX. DATE CU CARACTER PERSONAL

Prin semnarea “Termeni și Condiții” beneficiarul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Medicii au obligația să colecteze date cu caracter personal ale beneficiarilor utilizatori doar în scopul efectuării consultațiilor, stabilirii diagnosticului și a tratamentului, doar în conformitate cu prevederile Regulamentului EU 679/2016.

Prin apăsarea butonului Am citit și sunt de acord cu Termenii și Condițiile vă însușiți informațiile, drepturile si obligațiile aici prezentate. Dacă nu sunteți de acord cu respectarea Termenilor și Condițiilor, așa cum sunt prezentate în continuare, nu veți putea folosi Platforma și nu veți putea utiliza și beneficia de Serviciile puse la dispoziție prin intermediul acesteia.